Vi blir förblindade

Den västerländska livsstilen,  dess uppfattningar och attityder, seder och vanor, kryper in under huden på oss och blir till slut våra egna seder, uppfattningar och attityder. De blir självklarheter som inte kan ifrågasättas eftersom vi då skulle tvingas ifrågasätta hela vårt sätt att leva. Vi blir förblindade. Vi ser inte längre det som finns mitt […]